PROFIL SPOLEČNOSTI

...od roku 1990 působíme na trhu realit a v oblasti architektury..

Společnost Architectural Consulting s.r.o., založená v roce 1990, se stala v průběhu let jedním z nejvýznamnějších lídrů na poli realitních komodit v rámci českého realitního trhu. Vysoká míra profesionality, přísná organizační kritéria, zaujetí pro práci a odpovědný přístup daly základ ucelené, komplexní nabídce poskytovaných služeb.

Oproti celé řadě dalších firem operujících na domácím trhu realit je naše společnost přímým vlastníkem veškerých nabízených nemovitostí, což dává pevný základ pro vytvoření optimálního rámce služeb a rozsáhlé organizační struktury, která se opírá o řadu vysoce kvalifikovaných pracovníků a je tak zárukou spokojenosti našich klientů. Takto vytvořený systém služeb pokrývá nejen samotný nákup a prodej realitních komodit, ale též jejich pronájem, konzultační a poradenskou činnost v rámci poskytování úvěrů a jiných forem financování, odhady nemovitostí, jejich správu, reklamní a jinou propagační činnost jak vlastních nemovitostí, tak i nemovitostí třetích osob.

Společnost též poskytuje svým klientům konzultační a poradenskou činnost počínaje vyhledáním vhodného objektu až po vyřízení veškerých formalit spojených s převodem a zápisem do katastru nemovitostí.

Součástí organizační složky společnosti je též technická divize tvořená týmem architektů a designérů, jejichž úkolem je vypracování studií a projektů ve všech prováděcích stupních (prováděcí projekty a projekty pro stavební povolení), příprava stavebních, rekonstrukčních a restaurátorských prací dle dispozic klienta a výkon práce autorského dozoru.